Rob Visser
<p>Rob Visser, Group CIO NN: ‘Great people create great results’</p> <p>Onder het motto ‘great people create great results’ leidt Rob Visser als Group CIO wereldwijd de strategische IT- en technologieagenda van NN. Engineering, vakmanschap en klantgerichtheid zijn volgens hem sleutelfactoren binnen succesvolle digitale transformaties.</p> <p>Hoog op de agenda bij NN staan: 1. een zo duurzaam mogelijk operatie, met zo min mogelijk negatieve impact op milieu en maatschappij, 2. het aantrekken van talent, en 3. het bieden van een onderscheidende digitale klantervaring waardoor klanten gemotiveerd zijn om voor NN te kiezen in plaats van andere kanalen. Van deze drie onderwerpen heeft de talentvraag de hoogste prioriteit.</p> <p>Visser en de zijnen hebben een unieke methode om het beste uit mensen te halen, zowel individueel als qua rol binnen hun teams. NN is in staat om iemands talenten en vakmanschap (‘craftmanship’) objectief te meten en voor hem of haar inzichtelijk te maken. “Het (self) assessment geeft een objectief beeld van hoe goed iemand echt is. Je weet zo altijd waar de juiste mensen zitten.” Dit heeft als voordeel dat mensen binnen de teams de rol kunnen vervullen die ze het beste past en hun talent nog verder ontwikkelen. Dat creëert bovendien commitment. De hang naar duurzaamheid komt binnen NN op meerdere manieren tot uiting. “Aan de IT-kant beperken we onze CO2-voetafdruk door het migreren van datacenters naar de cloud. Maar ook door het renoveren van bestaande kantoren en andere vormen van hergebruik – zoals de inzet van gerecyclede headsets. Een ander initiatief is de sustainability hackathon ‘Hack for good’, waarbij NN-collega’s hun IT- en innovatievaardigheden inzetten in het belang van mens en aarde.” Het bedrijf heeft bovendien partnerships met de Refugee Talent Hub, Make IT Work en Linda.foundation. Betekenisvolle oplossingen Binnen NN zijn onder meer DevOps en de Agile manier van werken geïntroduceerd. Niet als doel op zichzelf, maar als middel om in een hoog tempo betekenisvolle software en oplossingen voor klanten te kunnen leveren. Ook hier komt vakmanschap bij kijken. Product Owners zijn allemaal getraind en gecertificeerd om adequaat het ‘wat‘ te bepalen. De IT stelt dit vervolgens niet ter discussie, maar ontfermt zich over het ‘hoe’. Teams zijn bij voorkeur divers qua samenstelling en mensen worden waar mogelijk empowered. Vissers motto: geweldige mensen zorgen voor geweldige resultaten. “Ik geloof in investeren in technische vaardigheden en in echt vakmanschap. We omarmen Guilds voor ‘peer learning’ en de opleidingsbudgetten zijn nagenoeg onbeperkt.” NN heeft meer dan 3000 IT-engineers in dienst. Leiderschap moet naar zijn mening de medewerkers succesvol maken, niet andersom. Dat vereist bescheidenheid bij het management. Zeker binnen IT is geen enkele leider alwetend, en dus altijd afhankelijk van mensen met specialistische kennis en ervaring. “Je kan als CIO technologie tot een zeker niveau begrijpen om mensen, teams en de organisatie verder te helpen. Maar je kunt onmogelijk alle technologische ontwikkelingen zelf volgen. Het is de ‘power of the crowd’, die meer weet dan welk individu dan ook.” Rob Visser brengt energie en verantwoordelijkheidszin in de organisatie gecombineerd met ervaring en inhoudelijke kennis van IT. Door deze combinatie kan hij gemakkelijk schakelen tussen alle lagen van de organisatie zowel vanuit mens-, proces- als technologisch perspectief. Hij heeft een bewezen trackrecord op het gebied van levering met wereldwijde transformatieprogramma’s, sourcing-initiatieven, fusies en overnames, en klanttevredenheid. Trefwoorden die Rob Visser typeren: wendbaarheid, resultaatgericht, teamspeler, inhoudgericht, authentiek, internationaal management, sourcing expert, automatisering, finance/risk/procurement-kennis.</p>