Mirjam Verlinden
<p>Mirjam Verlinden, Head of Architecture Rabobank</p> <p>Als Head of Architecture (Chief Architect) is Mirjam Verlinden manager van de afdeling architectuur binnen Rabobank. Ze rapporteert rechtstreeks aan de Chief Innovation & Technology Officer (CITO) in de Managing Board. Dat zegt veel over het belang dat Rabobank hecht aan haar vakgebied. Er is een strikte scheiding tussen architectuur en IT. “Bestuurlijk zijn zij tot op het hoogste niveau gescheiden, hoewel ze op alle niveaus van elkaar afhankelijk zijn.”</p> <p>Binnen Rabobank werkt men volgens hoogste architect altijd in een driehoek van business, IT en architectuur. Dit driemanschap werkt op basis van gelijkwaardigheid samen en stuurt gezamenlijk op de inrichting van waardeketens. Architecten binnen Rabobank maken daarmee op verschillende niveaus deel uit van de formele besturing en hebben ook echt mandaat. Al moeten architecten dat soms nog wel leren gebruiken tegenover hun meer ‘managerial ontwikkelde’ collega’s in de driehoek.</p> <p>Binnen de bank wordt bovendien op grote schaal agile gewerkt, om snel te kunnen reageren op ontwikkelingen in de markt. De business richt zich daarbij binnen de teams primair op de requirements van een oplossing. IT focust op de realisatie en de architecturele kaders. Rabobank vat dit onder de noemer van Simplify@Scale.</p> <p>Grote uitdaging is het vernieuwen en consolideren van de kernapplicaties en toepassingen voor ondersteunende functies. Hierbij wordt zo veel mogelijk gekozen voor in de markt beschikbare standaardoplossingen. Andere speerpunten zijn multi-channel klantfunctionaliteit en Banking as a Service als dienst voor bijvoorbeeld webwinkels.</p> <p>Leidende architectuurprincipes zijn: SaaS voor PaaS voor IaaS. “Oftewel zo hoog mogelijk in de stack, want als bank wil je je richten op bancaire zaken en niet op de infrastructuur.” Maar ook: re-use before buy before build. En security and stability by desingn.</p> <p>Mirjam Verlinden vindt het prima om tijdens CIODAY te praten over een onderwerp als de positionering van architecten, zoals binnen Rabobank binnen de driehoek met IT en business. Maar ook over architectuurprincipes en wat aanwezige bedrijven allemaal op hun eigen, onderscheidende manier doen.</p>