Menno van Dassen
<p>Menno van Dassen, Head of Enterprise Architecture ABN AMRO</p> <p>Als Head of Enterprise Architecture is Menno van Dassen eindverantwoordelijk voor het een toekomstbestendige IT, gebaseerd op een digital- en data-centrische architectuur. Hij is zelf geen architect, maar heeft wel altijd met architecten gewerkt en daarbij naar eigen zeggen ‘om architectuur heen gelopen’. Bij ABN AMRO stuurt hij thans de winkel aan.</p> <p>Van Dassen draagt eraan bij dat de bank op basis van een doordachte digitale architectuur duurzaam kan veranderen en vernieuwen. Het idee is bovendien dat iedereen binnen de organisatie er wat aan heeft. Uitgangspunten zijn het reduceren van complexiteit, het rationaliseren van producten (en daarmee verbonden oplossingen), onderhoudbaarheid en gedeelde capabilities (met één eigenaar).</p> <p>Daarbij wordt gedacht en gewerkt in waardestromen, hun onderliggende processen en vervolgens ondersteunende applicaties. “Voor vergelijkbare processen volstaat soms een en dezelfde applicatie.” Door aan de achterkant een groot deel van de complexiteit weg te halen, en te werken aan robuuste processen, kan aan de voorzijde meer en beter klantgericht worden gewerkt. Hij noemt als voorbeeld de onboarding, waarbij voor de diverse afdelingen een standaard oplossing is gekoppeld aan de vrijheid om deze op een eigen manier te configureren.</p> <p>Een ander speerpunt binnen ABN AMRO was en is metadata, mede aangejaagd door Chief Architect & Data Management Santosh Pillai. Het datamodel moet recht doen aan alle aspecten die bij een proces, product of waardestroom een rol spelen: business, technologie, klantervaring, klantreis capabilities enzovoorts. “De een denkt namelijk vooral in termen van klantreizen, terwijl de ander vooral naar de business of applicaties kijkt. Op deze manier kunnen alle verschillende stakeholders meepraten over belangrijke onderwerpen.”</p> <p>Menno van Dassen hecht tijdens CIODAY aan kennisdeling in een niet-competitieve sfeer, waarbij de principes en uitgangspunten centraal staan. Wat hem betreft staat het gesprek op het podium in het teken van het algemene belang. Op dezelfde manier als er tussen banken onderling over bijvoorbeeld security of de payment-architectuur wordt gesproken. Hij heeft het liever niet over de inhoud: specifieke oplossingen of tools. Wel: governance.</p>