Ard de Bruijne
<p>Shell’s Group IT Architect heeft een zeer pragmatische kijk op architectuur. Onder het motto ‘niet kletsen maar poetsen’ is Ard de Bruijne wars van ivoren torens en heeft hij integriteit hoog in het vaandel. Hij is sterk resultaatgericht. De Bruijne heeft veel ervaring in het definiëren van roadmaps voor een architectuur die de business op diverse manieren ondersteunt: flexibel, aanpasbaar en aansluitend op de huidige en toekomstige verdienmodellen en operatie.</p> <p>Binnen Shell is De Bruijne momenteel vooral druk met de veranderingen in het kader van de energietransitie, waarop Shell met de focus op duurzame alternatieven voor gas en olie hoog inzet. Het bedrijf geldt daarbij als een van de grote, invloedrijke spelers die de beoogde veranderingen verder kunnen aanjagen. “Deze impact is voor mij een enorme motivatie om hieraan vanuit mijn vakgebied bij te dragen”, zegt De Bruijne.</p> <p>Het mede-aanjagen van de energietransitie stelt eisen aan het systeemlandschap. Door een bepaalde mate van flexibiliteit moet Shell in staat blijven om continu met nieuwe activiteiten en businessmodellen te kunnen experimenteren. Maar vooralsnog wel met behoud van het bestaande. Dat is de balans waarop de Group IT Architect stuurt. “We verbouwen het vliegtuig tijdens de vlucht. We hebben geen andere keuze, omdat onze nieuwe activiteiten moeten financieren de traditionele business.”</p> <p>Ard de Bruijne wil niet het risico lopen dat men zich op termijn vastdraait in ‘in elkaar gepukkelde systemen’. Shell moet zoals gesteld altijd kunnen blijven bewegen, en daartoe ontwerpt en bouwt men een doordacht landschap op basis van alle gangbare moderne technologieën en ontwerpprincipes.</p> <p>Ard de Bruijne kenmerkt zich door een moed</p>